7 Top Functionaliteiten

Het kind moet centraal staan in de kinderopvang. Vanuit deze filosofie hebben wij kinderopvang software ontwikkeld wat het papierwerk uit handen neemt en u de juiste en actuele informatie biedt. Zo komt de aandacht bij het kind. Zoals het hoort. Bitcare is er voor directie, kinderbegeleidsters en ouders.

1

Optimale Oudercommunicatie

Ouders hebben de zorg en ontwikkeling van hun kind aan u toevertrouwd. Een grote maar ook mooie verantwoordelijkheid. Met Bitcare kunt u op ieder moment van de dag laten zien aan de ouders hoe goed het gaat met hun kind. Via de Ouder App ontvangen ze het gehele dagritmen van hun kind(jes) en foto's. Daarnaast kunnen ze de planning inzien en een chatberichtjes versturen naar een de kinderbegeleidsters. Zo hoeven ouders niet meer te wachten tot het einde van de dag om te weten hoe het met hun kind gaat op de opvang. Ouders kunnen zo zorgeloos werken omdat ze weten dat hun kind in goede handen is. Hoe fijn is dat!

2

Eenvoudige aanwezigheid- en activiteitenregistratie van kindjes en kinderbegeleidsters

3Product Eenvoudige aanwezigheid en activiteiten registratie

De kinderbegeleidsters leggen op de werkvloer dagelijkse alle activiteiten en aanwezigheden van de kinderen vast met enkele tikkingen op de iPad. Super handig en ook verplicht door Kind en Gezin. Ook kunnen maaltijden en foto’s direct gedeeld worden met de ouders. Alle betrokkenen hebben zo een actueel beeld van de dagelijkse gang van zaken op de locatie(s). Iedereen kijkt zo naar dezelfde informatie. 

Met Bitcare Personeel kunnen de medewerkers via de iPad hun aanwezigheden registreren. Zo houdt u heel gemakkelijk de in- en uitgeklokte tijden van uw personeel bij voor Kind en Gezin.

3

Altijd inzicht in de kindplanning en beschikbare kindplaatsen

Het plannen van kinderen en kinderbegeleidsters kan een complexe zaak zijn. Onze kinderopvang software neemt de kindplanning voor u uit handen. Het maakt planningen per kind, groep, locatie, de gehele organisatie en voor de kinderbegeleidsters op basis van toegestaan aantal kinderen. De planningsfunctie voor kinderen en medewerkers is makkelijk op te zetten, altijd in te zien en te wijzigen. Direct inzicht in de beschikbare kindplaatsen en jaarplanning. Ouders kunnen actief betrokken worden bij de kindplanning. Ouders voeren een verzoek in voor de kindplanning waarbij u alleen nog maar hoeft goed- of af te keuren.

4

Belangrijke informatie digitaal beschikbaar

Digitaal werken op de groep betekent alle belangrijke informatie altijd up-to-date bij de hand hebben. Geen papieren rompslomp meer, maar werken met moderne kinderopvang software. Zaken als de noodlijst, kindfiches, contactgegevens, medische gegevens, protocollen en kinddossiers van kinderen kunt u meteen inzien. Niet alleen de kinderbegeleidsters, maar ook de ouders hebben inzicht in alle belangrijke informatie.

5

Inzicht in de verschillende leefgroepen en locaties

Precies weten wat er gebeurt in de leefgroepen. U kunt heel eenvoudig wisselen tussen locaties en leefgroepen. Wanneer u zelf niet aanwezig bent op de leefgroep of locatie, kunt u alsnog heel eenvoudig alle gebeurtenissen volgen. Met Bitcare heeft u altijd een actueel beeld van de dagelijkse gang van zaken. Wordt er op de leefgroep een extra dag ingepland of geruild dan ziet u dit direct.

6

Inspectie en Kind & Gezin rapportages

Bitcare biedt alle verplichte inspectie en Kind en Gezin rapporten en documenten aan zoals het registratieformulier aanwezigheden, voorrangsgroepen, opvangprestaties, fiscaal attesten en respijtdagen. Met behulp van de aanwezigheidsregistratie worden automatisch de rapporten van de opvangprestaties gemaakt. Ook kunt u in Bitcare aangeven of een kindje in een voorrangsgroep of kwetsbaar gezin valt en in welke. Op basis hiervan wordt het rapport Voorrangsgroepen per kwartaal en per jaar automatisch gemaakt. Dit kunt u direct naar Kind en Gezin sturen. Door middel van een rechtstreekse koppeling met Kind en Gezin kunnen de registraties voor de kinderopvangtoeslag direct doorgestuurd worden.

7

Facturatie met één druk op de knop

Bitcare maakt automatisch facturen voor de ouders op basis van de planning, een vaste maandprijs of daadwerkelijk aanwezige uren. Ook is de kinderopvang software volledig afgestemd op facturatie volgens de regels van IKT. In de berekening kunnen allerlei specificaties worden meegenomen, zoals verschillende prijzen voor verschillende kinderen, boetes voor te laat ophalen, prijs per luier, per maaltijd en nog vele andere opties. Voor kinderdagverblijven die werken met IKT, berekent Bitcare automatisch de dagprijs op basis van de geregistreerde aanwezigheden. Ook worden op de facturen het aantal respijtdagen vermeld. Daarnaast kunt u het fiscaal attest automatisch met Bitcare genereren en voorzien van een digitaal ingevoerde handtekening. 

© 2011 - 2018 Copyright Bitcare B.V.

Door onze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Cookie-instellingen kunt u altijd aanpassen. Bekijk ons cookiebeleid (opgenomen in ons privacyverklaring.) om te zien welke cookies we gebruiken om onder andere onze website gebruiksvriendelijk te houden.