7 Top Functionaliteiten

Het kind moet centraal staan in de kinderopvang. Vanuit deze filosofie hebben wij een product ontwikkeld wat het papierwerk uit handen neemt en u de juiste en actuele informatie biedt. Zo komt de aandacht bij het kind. Zoals het hoort. Bitcare is er voor het management, medewerkers en ouders.

1

Optimale Oudercommunicatie

Ouders hebben de zorg en ontwikkeling van hun kind aan u toevertrouwd. Een grote maar ook mooie verantwoordelijkheid. Met Bitcare kunt u op ieder moment van de dag laten zien aan de ouders hoe goed het gaat met hun kind. Via de Ouder App ontvangen ze het gehele dagritmen van hun kind(jes) en foto's. Daarnaast kunnen ze de planning inzien en een chatberichtjes versturen naar een de kinderbegeleidsters/groep. Ouders kunnen zo zorgeloos werken omdat ze weten dat hun kind in goede handen is. Hoe fijn is dat!

2

Eenvoudige aanwezigheid- en activiteitenregistratie van kindjes en kinderbegeleidsters

3Product Eenvoudige aanwezigheid en activiteiten registratie

De kinderbegeleidsters leggen op de werkvloer alle dagelijkse activiteiten en aanwezigheden van de kinderen vast met enkele aanrakingen op de iPad. Super handig en ook verplicht voor de inspectie. Ook kunnen foto’s direct gedeeld worden met de ouders. Alle betrokkenen hebben zo een actueel beeld van de dagelijkse gang van zaken op de locatie(s). Iedereen kijkt zo naar dezelfde informatie. 

Met Bitcare Personeel kunnen de medewerkers via de iPad hun aanwezigheden registreren. Zo houdt u heel gemakkelijk de in- en uitgeklokte tijden van uw personeel bij voor de inspectie.

3

Altijd inzicht in de planning en beschikbare kindplaatsen

Het plannen van kinderen en medewerkers kan een complexe zaak zijn. Bitcare neemt die taak voor u uit handen. Het maakt planningen per kind, groep, locatie, de gehele organisatie en voor de medewerkers op basis van kind-leidster-ratio. De planningsfunctie voor kinderen en medewerkers is makkelijk op te zetten, altijd in te zien en te wijzigen. Direct inzicht in de beschikbare kindplaatsen en het actief online vullen of wijzigen van die plaatsen is mogelijk. Ouders kunnen actief betrokken worden bij de planning van hun kind. U krijgt de planning zo eenvoudig aangeboden waarbij u alleen nog maar hoeft goed- of af te keuren.

4

Belangrijke informatie digitaal beschikbaar

Digitaal werken op de werkvloer betekent alle belangrijke informatie altijd up-to-date bij de hand hebben. Geen papieren rompslomp meer. Zaken als de noodlijst, kind fiches, contactgegevens, medische gegevens, protocollen en kinddossiers van kinderen kunt u meteen inzien.

5

Inzicht in gebeurtenissen op de verschillende locaties

Precies weten wat er gebeurt. Heel handig wanneer er sprake is van meerdere locaties of wanneer u vanaf een andere plek wilt weten hoe het gaat. Met Bitcare heeft u altijd een actueel beeld van de dagelijkse gang van zaken. Wordt er op de werkvloer een extra dag ingepland of geruild dan ziet u dit direct.

6

Inspectie en Kind & Gezin rapportages

Bitcare biedt alle verplichte inspectie en K&G rapporten en documenten aan zoals het maandrapport, het rapport met de opvangprestaties, de financiele controlelijst en de jaaropgave. Met behulp van de aanwezigheidsregistratie worden automatisch de rapporten van de opvangprestaties gemaakt. Ook kunt u in Bitcare aangeven of een kindje in een voorrangsgroep valt en in welke. Op basis hiervan wordt het rapport Voorrangsgroepen per kwartaal en per jaar automatisch gemaakt. Dit kunt u direct naar Kind en Gezin sturen.

7

Facturatie met één druk op de knop

Bitcare maakt automatisch facturen voor de ouders op basis van de planning, een vaste maandprijs of daadwerkelijk aanwezige uren. In de berekening kunnen allerlei specificaties worden meegenomen, zoals verschillende prijzen voor verschillende kinderen, boetes voor te laat ophalen, prijs per luier, per maaltijd etc. Voor kinderdagverblijven die werken met IKG, berekent Bitcare automatisch de dagprijs op basis van het inkomen van de ouders en berekent of het kindje een hele of halve dag aanwezig was. Ook worden op de facturen het aantal respijtdagen vermeld. Daarnaast kunt u het fiscale attest automatisch met Bitcare genereren op basis van de verzonden facturen.

© 2011 - 2018 Copyright Bitcare B.V.

Door onze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Cookie-instellingen kunt u altijd aanpassen. Bekijk ons cookiebeleid (opgenomen in ons privacyverklaring.) om te zien welke cookies we gebruiken om onder andere onze website gebruiksvriendelijk te houden.